Digital Kjøttkontroll

Tuesday 07.10.2003

Da er endelig sidene for Digital Kjøttkontroll ferdiggjort og overlevert. Oppdragsgiver er mer enn fornøyd med produktet. Dette har vist seg å være et av de mest vellykkede prosjektene jeg har gjennomført i den senere tid.