filter_list

Nok et desemberprosjekt

Monday 22.11.2004

Da er vi igang med desemberprosjektet. Denne gangen dreier prosjektet seg om posisjonering. Ved hjelp av BlipNet skal vi kunne finne posisjonen til et mobiltelefon og presentere informasjon relevant til denne posisjonen.

Vector Rally v0.4

Friday 19.11.2004

Siste innlevering av Vector Rally. For denne innleveringen hadde vi valget mellom flere features vi kunne legge til spillet vårt. Jeg valgte å legge til en kart-editor. Det jeg ikke visste var at for å kunne legge til denne delen til spillet, måtte en god del administrativt legges til rundt grensesnittet for at spillet skulle kunne inneholde både spillet og editoren. Disse problemene ble selvsagt løst, og skjermbilder fra sluttresultatet kan sees under.

Vector Rally v0.3

Monday 01.11.2004

Nok en ny innlevering i Symbian-faget. Det viste seg at mesteparten av det jeg hadde gjort ekstra i den siste innleveringen faktisk var noen av de målene for denne innleveringen. Hvem hadde trodd det? Jeg har i denne utgaven lagt til automatisk oppdatering av skjermen, og litt grafikk. Skjermbildet under er tatt ved hjelp av programvare på min nye telefon, en Nokia 6600.

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002

2001