filter_list

Ferdig med første del av semesteret

Friday 21.11.2003

Da ble vi ferdige med de tre fagene våre på mastergradsstudiet. Rapporter er innlevert til oversyn, og vi venter bare på karakterene våre. Neste oppgave nå er å begynne på desemberprosjektet. Dette prosjektet skal foregå over fire uker, og skal ha en løs tilknytning til de fag vi allerede har hatt dette semesteret. Vi har tenkt på noe rundt et opplæringssystem i XML. Vi får se hva dette fører til.

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002

2001