filter_list

Søkemotorer

Tuesday 28.10.2003

Arbeidet på mastergradsstudiet har tatt opp en del av min tid den siste tiden. Selv om vi har bare 3 fag totalt, krever hvert fag en god del jobb. Da jeg har satt som mål å oppnå høyest mulig karakter i minst to av fagene, har det blitt en del å gjøre. I dag har vi jobbet med faget "Søkemotorer". Vi har begynt å komme langt med dette prosjektet, noe man kan se av bildet under.

Digital Kjøttkontroll

Tuesday 07.10.2003

Da er endelig sidene for Digital Kjøttkontroll ferdiggjort og overlevert. Oppdragsgiver er mer enn fornøyd med produktet. Dette har vist seg å være et av de mest vellykkede prosjektene jeg har gjennomført i den senere tid.

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002

2001