filter_list

Web og litt til

Sunday 30.09.2001

Den siste dagen i måneden - da er det kanskje på tide med en oppdatering. Hvorfor denne pausen? Jo - jeg har vært opptatt med skole og annet administrativt støff. Med administrativt mener jeg testing av nye teknikker m.m. Jeg driver f.eks. på å prøve å lære meg PHP og MySQL. Vi lærer for tiden om SQL på skolen, men forskjellen på standarden mellom SQL brukt i Access og MySQL er ganske forskjellig. Jeg driver også og prøver å finne ut hvordan en godt fungerende web-side skal være. Gi meg din mening om hvordan linker av denne typen oppleves: Nehe Productions. Saken er at denne gjør at et nytt vindu vil dukke opp med logo på toppen. Hva er best av det jeg nå gjør, og denne nye varianten? Og viktigst av alt - forstår alle navigatør-velgeren på nedre venstre side?

Web-shop

Sunday 02.09.2001

Endelig en oppdatering... Så hva har jeg drevet på med i det siste? Vel - én ting er at skolen startet igjen. I tillegg har jeg prøvd å lære meg PHP og MySQL. Dette gikk over all forventning, og jeg har allerede laget ting ved hjelp av disse systemene. Det første jeg prøvde på, var en internett-butikk. Her brukte jeg PHP til å koble opp mot en MySQL database. Dette fungerer godt som bare det, men det er ikke mulig for meg å legge ut en demo av dette systemet ved denne siden, da det vil innebære at jeg nå opprette databaser gjennom denne serveren. Dessuten ser det ut til at alle database-funksjonalitet i PHP er fjernet fra dette systemet. Det er likevel mulig for meg å legge ved et screen-shot fra dette systemet. Merk at det enda er langt fra ferdig, og det er bare test-data som er brukt (cover fra spill er da en bra ting - eller hva?)

Det andre jeg lagde, var et system for å organisere fuskekoder til spill. Dette systemet bruker ikke en database, og det er da fullt mulig for meg å legge ut dette systemet. Jeg kallte det "Fuskerens paradis". Det er også mulig å sende inn egne koder om du har lyst til det. Merk at heller ikke denne er helt ferdig, og at utseende vil snart bli oppdatert. Her er forresten et bilde av systemet slik det nå er:

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002

2001