filter_list

Nok en kartklient

Thursday 31.07.2003

Nok en dag, nok en klient. Iallefall kan det virke slik innimellom. I dag startet jeg på nok en ny klient spesielt tilpasset et nytt formål. Denne gangen er målområdet features og arealberegning med mere. Da jeg jobbet en del med lignende sist sommer, burde ikke dette ta meg lang tid.

Nytt design for IT-Gruppa

Sunday 13.07.2003

Det ser lysere ut for de nye sidene til IT-Gruppa. Endelig har jeg tatt meg selv i skinnet og gått løs på å designe et nytt utseende til sidene våre. Dette blir forslag nummer to for hvordan sidene kan se ut. En avstemning for hvilket layout som skal brukes vil bli forettat rett etter skolestart, slik at brukere av sidene kan stemme frem det alternativet som de foretrekker.

Kart og ASP

Friday 11.07.2003

Etter masse strev hos Bravida Geomatikk, begynner prosjektet endelig å ta form. Jeg startet med å utvikle systemet ved hjelp av ASP og Access. Du kan se bile av hvordan prosjektet så ut etter en ukes jobb i bildet øverst til venstre. Nederst til venstre kan du se hvor komplisert denne databasen etter hvert ble. I starten foregikk all administrasjon av data ved at jeg plottet data rett inn i databasen. Dette kan sees i bildet bak til venstre. Da det ikke er ønskelig å bygge om hele systemet den dagen systemet skal settes ut i drift, fant vi ut at alt skal overføres til Oracle før systemet blir mer komplekst enn det det allerede er. Databasen ble oversatt ved hjelp av Oracle Migration Workbench (øverst til høyre), et verktøy laget av Oracle for å konvertere andre database-systemer over til Oracle. Da dette var gjort, ble skriptene oversatt til JSP. Mulighetene med JSP gjorde at dette ble det skriptspråket som skal tas i bruk. Etter en del omorganisering av systemet begynner det meste å fungere bra, og vi kan nesten si at vi er i mål. Bildet nederst til høyre viser et bile av applikasjonen slik den er i dag. Legg spesielt merke til hvordan valg-boksene nederst i det hvite feltet har endret seg fra de to utgavene.

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002

2001