filter_list

Flytting av data

Sunday 06.06.2004

Jeg har bestemt meg for å samle alle data fra de to nettstedene mine. Jeg har i de seneste årene brukt ITG-serveren som hjemmeområde før jeg kjøpte dette domenet. Nå da denne serveren har falt sammen, og mest sannsynlig ikke kommer til å komme opp igjen i den nærmeste fremtid, blir altså alt flyttet til dette domenet.

Med det samme har jeg også oppdatert skriptene på denne siden slik at nyhetene har støtte for bilder. Nyhetene fra den gamle hjemmesiden har blitt flyttet til dette domenet. Dette medfører at nyhets-listen blir veldig lang, enda et problem som jeg kommer til å ta etter hvert.

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002

2001