filter_list

Rollin' Flash-animasjon

Wednesday 25.02.2004

Da ble endelig den første innleveringen i multimedia-faget ferdig. Oppgaven var å lage en animasjon med det emnet vi selv ønsket. Jeg valgte en animasjon der vi følger et handlingsforløp i en merkelig maskin. En kule ruller nedover en bane, og animasjonen er i gang. Avslutningen er overraskende, og gir deg virkelig ønske om å kjøpe dette produktet for masse-konsumering. Jeg kalte den animasjonen for Rollin'.

Newton's Cradle

Saturday 14.02.2004

Nok en liten flash-ting. Denne gangen et fenomen ved navn "Newton's Cradle". Ved å plasserer en rekke metallkuler ved siden av hverandre hengende i en tråd bevises det at all energi er konstant. Man kvitter seg aldri med energi, den går bare over i en annen form. For dette tilfellet ser vi at ved å flytte en av kulene til siden og slippe, vil energien forflytte seg over i rekken, og en kule på motsatt side vil overta bevegelsesenergien. Dersom du velger å ta tak i to kuler, vil to kuler bevege seg på den andre siden, og så videre. Da det ikke er fullstendig realistisk at kulene beveger seg til evig tid, har jeg lagt inn friksjon, slik at kulene etter en stund vil stoppe opp ved nullpunktet. En ting må jeg bare si - matematikk kan være vakkert. Prøv simulasjonen her.

Flash Breakout

Monday 09.02.2004

I forbindelse med mastergradsutdanningen har vi nå et kurs ved navn "Multimedieproduktion på internet". Hovedtyngden i dette faget er utvikling av animasjoner og interaktive tjenester ved hjelp av Macromedia Flash. I den forbindelsen har jeg prøvd å lære meg dette verktøyet ved hjelp av å lage et spill. Jeg mener at den absolutt mest effektive måten å lære seg et programmeringsspråk, er å lage et spill for dette språket. Resultatet ble et Breakout-spill, der man ved hjelp av en ball skal fjerne alle brikker plassert utover brettet. Prøv spillet her. Spillet er på ingen måte ferdig på den måte at det kan lanseres, og vil mest sannsynlig forbli i dette stadiet.

PHP-kurs del 2

Wednesday 04.02.2004

Del to av PHP-kurset ble holdt. Denne gangen tok vi for oss PHP i samhandling med MySQL. Til tross av dårlig oppmøtte grunnet bl.a. dårlig vær, ble kursholdingen vellykket.

Korrekt java

Tuesday 03.02.2004

Etter masse irritasjon over inkompetansen til folk som uttaler seg om emner de så innlysende ikke har kunnskaper om, bestemmer jeg meg for å ta saken i egne hender. Jeg har nå skrevet en artikkel om hvorfor og hvordan man kan få høyere hastighet dersom man vil bruke en Java-applet på nettet. Artikkelen kan leses her.

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002

2001