filter_list

Webmail med vedlegg

Thursday 21.02.2002

Web-mailen ble oppdatert. Den støtter nå sending av vedlegg til mailen. For å klare å gjennomføre dette, måtte jeg gjennom en lettere omskriving av min mime-klasse... Støtte for cc (flere mottakere) ble også lagt inn.

Administrasjonssider

Wednesday 13.02.2002

Da er administrasjons-delen av sidene våre påstartet. Her på bildet ser du hvordan det ser ut der man forandrer på kontakt-informasjon. Denne informasjonen blir plassert både på den svarte linjen på toppen av hver side og på siden for kontakt-informasjon.

Første prototype

Tuesday 12.02.2002

Da har vi endelig fått laget en side til prosjektet vårt. Masse arbeide ble gjort for å få den til å se mest mulig profesjonell ut samtidig som den skal være så enkel at den skal lastes opp relativt fort på trege oppkoblinger som modem. Hvis du ser på dette vildet, ser du noen deler av det som vi har automatisert. En administrasjons-del er blitt påstartet, slik at arbeidgiver ganske enkelt kan oppdatere nyheter og tekst på selve sidene.

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002

2001